BÁSICAS | CAPACIDADES E DESTREZAS | XERAIS | ESPECÍFICASTRANSVERSAIS

 

Competencias básicas

CB11
Comprensión sistemática dun campo de estudo e dominio das habilidades e dos métodos de investigación relacionados con dito campo.

CB12
Capacidade de concibir, deseñar ou crear, poñer en práctica e adoutar un proceso substancial de investigación ou creación.

CB13
Capacidade de contribuir á ampliación das fronteiras do coñecemento a través dunha investigación orixinal.

CB14
Capacidade de realizar unha análise crítica e de avaliación e síntese de ideas novas e complexas.

CB15
Capacidade de comunicación coa comunidade académica e científica, e coa sociedade en xeral, sobre os seus ámbitos de coñecemento nos modos e idiomas de uso habitual na súa comunidade científica internacional.

CB16
Capacidade de fomentar, en contextos académicos e profesionais, do avance científico, tecnolóxico, social, artístico ou cultural dentro dunha sociedade baseada no coñecemento.

 

Capacidades e destrezas

CA01
Desenvolverse en contextos nos que hai pouca información específica.

CA02
Atopar as preguntas claves que hai que responder para resolver un problema complexo.

CA03
Deseñar, crear, desenvolver e emprender proxectos novidosos e innovadores no seu ámbito de coñecemento.

CA04
Traballar tanto en equipo como de maneira autónoma nun contexto internacional ou multidisciplinario.

CA05
Integrar coñecementos, enfrontarse á complexidade e formular xuízos con información limitada.

CA06
A crítica e defensa intelectual de solucións.

 

Competencias xerais

CG1
Capacidade para elaborar modelos biolóxicos e expoñer cuestións de interese científico.

CG2
Capacidade para deseñar e executar proxectos de investigación.

CG3
Capacidade para redactar traballos científicos.

 

Competencias específicas

CE1
Capacidade de desenvolver e aplicar biomarcadores en estudos biolóxicos.

CE2
Coñecemento dos principios da enzimoloxía comparada.

CE3
Capacidade de aplicar os conceptos da xenética de poboacións e a citoxenética a diversas especies (acuáticas, humanos, virus).

CE4
Coñecemento dos fundamentos da evolución molecular.

CE5
Capacidade de levar a cabo análise da expresión xénica.

CE6
Capacidade de modelizar procesos inmunitarios.

CE7
Capacidade de desenvolver aplicacións en nanomedicina e resposta inmune.

CE8
Coñecemento das bases da análise bioinformática.

CE9
Coñecemento das bases da epidemioloxía xenética da resistencia a antimicrobianos.

CE10
Capacidade de desenvolver aplicacións de biotecnoloxía de prantas leñosas.

CE11
Coñecemento das técnicas de análise e diagnóstico en parasitoloxía.

CE12
Coñecemento das técnicas de estudo de neurotransmisores: microdiálise cerebral e HPLC.

CE13
Capacidade para poder levar a cabo análise química e entender os efectos fisiolóxicos das biotoxinas e contaminantes ambientais e alimentarios.

CE14
Capacidade de aplicar selección e mellora xenética de microorganismos de aplicación industrial.

 

Competencias transversais

CT1
Capacidade para expoñer traballos científicos, particularmente en lingua inglesa.

CT2
Capacidade de integración, colaboración e traballo en equipo.