A CAPD preocúpase da mobilidade do estudantado do doutoramento. As súas actividades, relacionadas coa mobilidade, xestiónanse en colaboración cos órganos da Universidade de Vigo que coordinan, de forma centralizada, os programas de mobilidade.

Neste sentido, existen mecanismos para a xestión da mobilidade, tanto de ámbito nacional como internacional, que se desenvolven segundo programas cuxas características e requisitos son públicos e están dispoñibles de forma centralizada, xestionados no marco da vicerreitoría con competencias en mobilidade.

 

Máis información

Bolsa de mobilidade para asistencia a congresos e estadías

Programas de mobilidade internacional

Axudas de mobilidade do Plan de axudas á investigación