No caso de que o estudantado admitido careza nalgún aspecto da formación necesaria para levar a cabo os estudos de doutoramento, a CAPD valorará, en función do expediente de acceso do estudante, a posibilidade de esixir ao devandito estudantado a realización dalgunha materia do Grao en Bioloxía, sen que poidan superarse os 15 ECTS. A realización destes complementos será simultánea á matrícula en tutela académica no programa e deberán superarse no prazo máximo de tres cuadrimestres consecutivos.

O estudantado será informado pola CAPD de que complementos específicos necesita. Entre devanditos posibles complementos pódense citar as seguintes materias do Grao en Bioloxía:

  • Bioquímica I ou II
  • Xenética I ou II
  • Microbiología I ou II
  • Fisioloxía Animal I ou II
  • Fisioloxía Vexetal I ou II
  • Inmunología e Parasitología
  • Técnicas avanzadas en Bioloxía